Browse By

Category Archives: Blog

No Thumbnail

Belasting op arbeid niet verlagen, maar afschaffen!

Het schijnt dat zo’n beetje alle politieke partijen vinden dat de belasting op arbeid verlaagd moet worden. Daar ben ik het helemaal mee eens. De FNV komt daarom met een voorstel om alle werkenden een belastingvoordeel van 1500 euro te geven. En dat lijkt mij

Streng optreden tegen agressie (en onzorgvuldigheid)

Het UWV gaat strenger optreden tegen agressie van klanten, lees ik op hun website (http://www.uwv.nl/overuwv/pers/nieuwsberichten/2015/uwv-treedt-strenger-op-tegen-agressie-van-klanten.aspx). Waar ze voorheen niet verder gingen dan een ernstig gesprek, kan het UWV nu ook gewoon korten op de uitkering. Nu heb ik zelf nog nooit de aanvechting gehad om

Werkloosheid gedaald, aantal werkenden ook

Vandaag hebben het CBS en het UWV de werkloosheidcijfers voor februari bekend gemaakt. De werkloosheid is licht gedaald, lees ik overal. En dat klopt. 455.000 mensen hebben nu een ww-uitkering en dat komt neer op 7,1% van de beroepsbevolking. in januari was dat nog 7,2%.

Kom in actie!

De naam Nietstilzitten is niet toevallig gekozen. Het is mijn stellige overtuiging dat je je kansen op werk vergroot als je actief bezig blijft. Natuurlijk moet je blijven solliciteren, maar dat leidt niet altijd snel tot succes. Je zult dan uit een ander vaatje moeten